.
.

Grasoogst

Er kunnen verschillende grasoogstwerkzaamheden uitgevoerd worden. De diensten die geleverd worden bestaan uit gras maaien, schudden en rooien, persen en wikkelen van ronde en vierkante balen. Voor het binnenhalen van het gewas kan de klant kiezen voor het hakselen of oprapen van het gras. Voor het oprapen beschikken wij over 4 opraapwagens en voor het hakselen kunnen we 3 zelfrijdende hakselaars inzetten. Al onze oogstmachines zijn uitgerust om inkuilmiddelen toe te dienen (bonsilage & silo-solve).

Bonsilage


 • Gras Maaien
 • Gras Maaien

Gras maaien

Voor het grasmaaien maken we gebruik van een Pöttinger Tripple maaier met kneuzer. Deze maaier heeft een werkbreedte van 9 meter. Het maaien met kneuzen versnelt het drogingsproces en bespaart een schudbeurt.

In beeld: Fendt 820 met Pöttinger Tripple maaier

We beschikken ook over een frontmaaier van 3 meter voor kleinere percelen.


Gras schudden

U kunt beroep doen op onze getrokken Claas schudder die een werkbreedte heeft van 11 meter.

In beeld:  Fendt 309 LSA met Claas Volto


Gras harken

Voor het harken van gras kan er gebruik gemaakt worden van 2 Claas Liner 2900 harken met middenafleg met een werkbreedte tot 9 meter. Deze hark harkt uiterst schoon omdat het gewas aan beide kanten slechts over de halve werkbreedte wordt verplaatst. Waardoor het gewas luchtig en zonder opgedraaide hopen in het zwad wordt gelegd. Met deze hark kunnen wij snel rijden en een grote capaciteit realiseren.

In Beeld: Farmer 309 Lsa met Claas Liner 2900


 • Stro laden
 • Klein Pers Pakje
 • Image006
 • Juni

Persen en wikkelen

Op gebied van persen kunnen wij u bijstaan in het maken van ronde balen en grote en kleine vierkante balen.Voor het persen van ronde balen maken wij gebruik van een Krone Comprima Extreme balenpers met wikkelaar.  Het persen en wikkelen gebeurt dus in één werkgang.  Voor het maken van grote vierkante balen doen wij beroep op een New-Holland + Krone grootpakkenpers. Het wikkelen van deze balen gebeurt met de MC Hale 998 getrokken wikkelaar en de Telfsdal gedragen wikkelaar.  Al onze persen zijn uitgerust met snij-inrichting voor een optimale kwaliteit te kunnen leveren. Voor kleine stro of hooibalen gebruiken we 2 Welger persen. Wij kunnen deze kleine balen ook wikkelen.

Balenpersen en wikkelen behoren tot de mogelijkheden van het verwerken van uw gras, hooi, stro of luzerne. Wij kunnen desgewenst de lengte van de balen / pakken korter uitvoeren. Dit is met name voor gebruikers met een lagere voersnelheid een voordeel. Zodat de kans op broei tijdens het voeren tot een minimum beperkt wordt. Balenmaat: 1,2 m breed, 0,7 m hoog en lengte varieert tussen 0,7 m en 1,75m. Voor het persen van hooi en stro kan de baallente ingesteld worden tot 2,8m.


 • Gras Oprapen
 • Gras oprapen

Gras oprapen

Voor het oprapen van gras beschikken wij over 4 opraapwagens (2assers). Deze opraapwagens beschikken over een inhoud van 38 m3. De wagens zijn uitgerust met gestuurde assen en brede banden zodat er zo weinig mogelijk schade aan u graszode komt.

In Beeld: Fendt 818 met Strautmann Giga Vitesse


 • Gras Hakselen
 • Gras Hakselen
 • MEI 2011
 • Mei Gras Hakselen
 • Mei

Gras hakselen

Voor het hakselen van het gras beschikken wij over 3 Claas hakselaars.  Bij het hakselen heeft men als voordeel dat er eventueel ene minder droog top gewas wordt vermengt met het overige gewas zodat er uiteindelijk een homogener eindproduct ontstaat. Voor de afvoer van het gehakselde product kan men beroep doen op de 4 dubbeldoelwagens , 5 kippers , 2 Silagewagens.  Deze groot volumewagens zijn voorzien van lagedruk banden en gestuurde assen voor minimale bodembeschadiging. Voor het verdelen en aandrukken van de kuil zetten wij onze 4 Liebherr wielladers in die worden uitgerust met dubbellucht. Onze wielladers zijn uitgerust met een bak van Flingk.  Deze zal nog beter aan de verwachtingen kunnen voldoen.

In Beeld: Claas Jaquar 890 met Fendt 820 en Strautmann Giga Vitesse


Maisoogst

Voor de maisoogst kan de klant kiezen tussen het hakselen of het dorsen van de mais.  Het hakselen gebeurd met de 3 Claas hakselaars , 870 en 890 voorzien van een 8-rijige kemperbek en de 960 een 10-rijige kemperbek. Voor het dorsen van de mais zetten wij 3 Claas maaidorsers in met 8-rijige Geringhoff kolvenplukker.


 • Mais dorsen
 • Kerkhofs Claas Lexion
 • 3 Claas Lexion 11 029
 • 3 Claas Lexion 11 011

Mais dorsen en malen

Drie Claas maaidorsers staan in voor het dorsen van maïs. Ze zijn voorzien van 8-rijige Geringhoff maïsbekken. In extreem natte omstandigheden kunnen we ook dorsen met rupsen. Wij beschikken ook over een Dewa molen uitegerust met een 5-kamer geringhoff. Deze molen staat gekend voor de zeer fijne maalkwaliteit.

In Beeld: Claas Lexion


 • Mais Hakselen
 • September Mais Hakselen

Mais Hakselen

Het hakselen van snijmais gebeurt met 3 Claas hakselaars, een 890 met 8-rijige Kemperbek en twee 960's met 10-rijige kemperbek. De haksellengte kan ingesteld worden tussen 4 en 17 mm. Schredlage hakselen (van 17 tot 26 mm) voor meer structuur en betere korrelkneuzing. Voor het transport van de mais beschikken wij over een 10-tal wagens (dubbeldoel-wagens, silagewagens met tractie en kipwagens)  Het verdelen en aandrukken van de kuil gebeurt met onze Liebherr wielladers uitgerust met dubbellucht met Flingk bakken.

In Beeld:  Claas 870 met Fendt 924 met Dewa


 • Thumb Graanoogst
 • IMG 1932
 • IMG 1069

Graanoogst

Voor het dorsen van granen hebben we gekozen voor 3 Claas 5-schudder maaidorsers, dit om een perfecte strokwaliteit te behouden.  De Lexion 530 en 2 x 630 worden allemaal voorzien van een maaibord en mogelijkheid tot strohakselen.  Voor 2 van de maaidorsers  is er een klapbaar maaibord voorzien met een werkbreedte van 5m40 , voor de 3de is er een vast maaibord van 6m. De granen kunnen ook gemalen worden door een Dewa molen of geplet in een sillobag.

In Beeld: Claas Lexion 530 en 630

Al onze oogstmachines zijn uitgerust met doseerapparaten voor het toedienen van inkuilmiddelen.